Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN č.8/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské Pravno

29.11.2022