Preskočiť na obsah

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SLOVENSKÉ PRAVNO č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady