Obecné zasupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Zverejnené

VZN č. 8/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské Pravno

16.12.2022