Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Slovenské Pravno

Zverejnené
6. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2023 − 20. júla 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty