Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Jednota dôchodcov Slovenska

Kynologický klub Gladiátor K9

Občianske združenie Cesta

Poľovnícke združenie Holý vrch

Slovenský červený kríž

Únia žien Slovenska

Zverejnené 30. septembra 2021.
Bez úpravy .