Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o pripojení

ID: 2022/48 – Stredoslovenská energetika - Distribúcia

9.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Kúpna zmluva Hanus

ID: 2022/47 – Obec Slovenské Pravno

2 650,00 €

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH 2 650,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hanus Jaroslav

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Rámcová zmluva – ESPIK

ID: 2022/46 – ESPIK Group s.r.o.

16.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Zmluva o udelení licencie

ID: 2022/45 – Verejná informačná služba

34,80 €

12.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 34,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Verejná informačná služba, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina

Dodávateľ - IČO 36006912

Prílohy

Rámcová zmluva MŠ

ID: 2022/044 – ASTERA

11.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ ASTERA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stromová 5, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36238091

Prílohy

ZMLUVA O DIELO Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy Slovenské Pravno“

ID: 2022/043 – Ing. arch. Alexandra Jarošová

23 655,00 €

6.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH 23 655,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Ing. arch. Alexandra Jarošová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k Zmluve 2190049

ID: 2022/042 – Gaya

186,89 €

4.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania 23.9.2022

Suma s DPH 186,89 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Gaya, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 36430307

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č. 2190049 - GAYA Martin

Nájomná zmluva na nebytové priestory ZS

ID: 2022/041 – Obec Slovenské Pravno

30.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Belková Milada

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Skupinové úrazové poistenie MŠ

ID: 2022/040 – Komunálna poisťovňa

72,75 €

28.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.9.2022

Suma s DPH 72,75 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Komunálna poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Zmluva o dielo Cesta II/519- Stavebné úpravy

ID: 2022/039 – Tomáš Horváth PITBULL

21 787,00 €

16.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2022

Suma s DPH 21 787,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Tomáš Horváth PITBULL

Dodávateľ - Sídlo J. Goliána 6, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 44256876

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

ID: 2022/038 – KOMSTAV MT

13 149,38 €

9.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH 13 149,38 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ KOMSTAV MT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 51703653

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

ID: 2022/037 – Aubeko

9 600,07 €

9.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH 9 600,07 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Aubeko, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 3676/73, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 54331587

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo