Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov

ID: 2023/005 – NATUR-PACK

20.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

ID: 2023/004 – 3W Slovakia

7.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ 3W Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ - IČO 36746045

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena.

ID: 2023/003 – Obec Slovenské Pravno

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Kurek Peter

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – DHZ

ID: 2023/002 – Obec Slovenské Pravno

1 000,00 €

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Dobrovoľný hasičský zbor Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno , 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 001774743710

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ID: 2023/001 – Obec Slovenské Pravno

500,00 €

27.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.1.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ KYNOLOGICKÝ KLUB GLADIATOR K9

Objednávateľ - Sídlo , 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 42391768

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Dodatok č.6 k zmluve o nájme bytových priestorov

ID: 2022/50 – Obec Slovenské Pravno

29.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hajdúk Stanislav

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/49 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

14.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o pripojení

ID: 2022/48 – Stredoslovenská energetika - Distribúcia

9.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Kúpna zmluva Hanus

ID: 2022/47 – Obec Slovenské Pravno

2 650,00 €

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH 2 650,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hanus Jaroslav

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Rámcová zmluva – ESPIK

ID: 2022/46 – ESPIK Group s.r.o.

16.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Zmluva o udelení licencie

ID: 2022/45 – Verejná informačná služba

34,80 €

12.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 34,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Verejná informačná služba, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina

Dodávateľ - IČO 36006912

Prílohy

Rámcová zmluva MŠ

ID: 2022/044 – ASTERA

11.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ ASTERA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stromová 5, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36238091

Prílohy