Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu

ID: 2022/035 – zdravotka - PZS

11.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ zdravotka - PZS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Budovateľov 1/4, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 36733237

Prílohy

Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytových priestorov – Hajdúk Stanislav

ID: 2022/034 – Obec Slovenské Pravno

30.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hajdúk Stanislav

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Zmluva o spolupráci

ID: 2022/033 – Komunálna poisťovňa

100,00 €

29.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.6.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Komunálna poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 11.01.2022

ID: 2022/32 – Obec Slovenské Pravno

20.6.2022

Začiatok účinnosti 21.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Lichnerová Libuša

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Dodávateľ - IČO 00316911

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Kúpna zmluva - Lichnerová

Zmluva o dielo

ID: 2022/31 – Aubeko

69 078,90 €

26.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 69 078,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Aubeko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 3676/73, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 54331587

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 2022/30 – Slovak Telekom

20.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovak Telekom

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ID: 2022/29 – Slovak Telekom

20.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Zmluva č.3220584 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

ID: 2022/28 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

20.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2022/27 – KOMSTA

91 920,05 €

18.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH 91 920,05 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ KOMSTA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 525/36, 030 601 Martin

Dodávateľ - IČO 51703653

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2022/26 – Ing. Ľudovít Fiala

1 500,00 €

6.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Ing. Ľudovít Fiala

Dodávateľ - Sídlo Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

Dodávateľ - IČO 32323204

Prílohy

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania.

ID: 2022/25 – Stredná odborná škola pedagogická

4.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Stredná odborná škola pedagogická

Dodávateľ - Sídlo SNP509/116, 039 01 Turčianske Teplice

Dodávateľ - IČO 00162817

Prílohy

Zmluva o dielo č.1 na spracovanie Územného plánu obce Slovenské Pravno

ID: 2022/24 – ARTIX

21 500,00 €

6.4.2022

Začiatok účinnosti 7.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.4.2022

Suma s DPH 21 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ ARTIX, s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Na Bystričku 14, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 50152653

Prílohy