Obecné zastupiteľstvo

Naša obec má volených 7 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Zástupca starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Poslanci

Miloš Cesnak

Poslanec

Branislav Gríger

Poslanec

Martina Kurinská

Poslanec

Mgr. Zdenka Kurinská

Poslanec

Simona Lukáčová

Poslanec

Katarína Šovčíková

Zástupca starostu

Milada Belková

Poslanec

Komisie obecného zastupiteľstva a ZPOZ

Komisia financovania, rozpočtua správy majetkuPredseda: Ing. Marian LičkoČlenovia:  Mgr. Zdenka Kurinská, Katarína Šovčíková
Komisia ochrany verejného poriadku,prírody a životného prostrediaPredseda: Miloš CesnakČlenovia:  Miloslav Jeleň, Ing. Marian Ličko
Komisia ochrany verejného záujmuPredseda: Miloslav JeleňČlenovia:  Martina Kurinská, Milada Belková
Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávaniaPredseda: Martina KurinskáČlenovia:  Silvia Erteľová, Mgr. Zdenka Kurinská, Ing. Marian Ličko, Miloš Cesnak,Miloslav Jeleň, Milada Belková, Katarína Šovčíková
Komisia výstavby a rozvoja Predseda: Katarína ŠovčíkováČlenovia:  Milada Belková, Ing. Marian Ličko
Zbor pre občianske záležitostiPredseda: Mgr. Zdenka KurinskáČlenovia:  Elena Brngalová, Anna Jesenská,Mgr. Anna Varholová

Zverejnené 5. septembra 2021.
Upravené 15. novembra 2022.