Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Naša obec má volených 7 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Zástupca starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Poslanci

Miloslav Jeleň

Poslanec

Branislav Gríger

Poslanec

Martina Kurinská

Poslanec

Mgr. Zdenka Kurinská

Poslanec

Simona Lukáčová

Poslanec

Katarína Šovčíková

Zástupca starostu

Milada Belková

Poslanec

Komisie obecného zastupiteľstva a ZPOZ

Komisia financovania, rozpočtu a správy majetkuPredseda: Simona Lukáčová
Členovia:  Mgr. Zdenka Kurinská, Katarína Šovčíková, Miloslav Jeleň, Ing. Milena Timková
Komisia ochrany verejného poriadku,prírody a životného prostrediaPredseda: Branislav Gríger
Členovia:  Miloš Cesnak, Martina Kurinská
Komisia ochrany verejného záujmuPredseda: Milada Belková
Členovia:  Martina Kurinská, Mgr. Zdenka Kurinská, Branislav Gríger
Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávaniaPredseda: Martina Kurinská
Členovia:  Silvia Erteľová, Mgr. Zdenka Kurinská, Branislav Gríger, Miloslav Jeleň, Simona Lukáčová, Milada Belková, Katarína Šovčíková, Ľubica Chomisteková
Komisia výstavby a rozvoja Predseda: Katarína Šovčíková
Členovia:  Milada Belková, Branislav Gríger
Zbor pre občianske záležitostiPredseda: Mgr. Zdenka Kurinská
Členovia:  Elena Brngalová, Anna Jesenská, Mgr. Anna Varholová, Martina Kurinská, Silvia Erteľová, Ing. Milena Timková