Preskočiť na obsah

VZN č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady