VZN 12/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenské Pravno

Zverejnené
8. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2021 − 24. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 12/2021

Prílohy