Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2022 − 18. júla 2022
Kategória

číslo: 10/2022

o  poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe  a výške úhrad za  sociálne služby

Prílohy