Preskočiť na obsah

VZN č. 19-2021 o určení miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenské Pravno