VZN č.21/2023 o pamätihodnostiach obce

Zverejnené
16. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2023 − 30. mája 2023
Kategória

Prílohy