Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 19-2021 o určení miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenské Pravno