Návrh VZN č. 19-2021 o určení miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenské Pravno

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy