Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady