Návrh VZN č.9/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
20. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2023 − 4. mája 2023
Kategória

Prílohy