Návrh VZN č.21/2023 o pamätihodnostiach obce Slovenské Pravno

Zverejnené
20. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2023 − 4. mája 2023
Kategória

Prílohy