Preskočiť na obsah

EÚ PROJEKTY

Názov projektu

Obnova budovy materskej školy

Cieľ projektu

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Popis projektu

Projekt rieši výmenu okien, vstupných dverí, zateplenie obvodového a strešného plášťa. Jestvujúce kúrenie bude nahradené novým na báze tepelného čerpadla, ktoré prispeje k výraznej úspore energií. Súčasťou projektu je  výmena svietidiel.

Riadiaci orgán

Ministerstvo životného prostredia

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Druh projektu

Dopytovo orientovaný

Termín realizácie

26.4.2017 – 31.01.2018

Výška NFP

311 144,24 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou