Záverečný účet obce Slovenské Pravno za rok 2021

Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2022 − 18. júla 2022
Kategória

Prílohy