Zápisnica z XXIX. zasadnutia OZ obce Slovenské Pravno dňa 24.6.2022

Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2022 − 18. júla 2022
Kategória

Prílohy