Zámer prenajať majetok obce formou VOS

Zverejnené
27. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2022 − 10. augusta 2022
Kategória

Prílohy