Zámer predať majetok obce

Zverejnené
24. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. septembra 2021 − 10. októbra 2021
Kategória

Prílohy