Preskočiť na obsah

Zámer odpredať obecný pozemok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8,písm. zákona č. 138-1991 Zb.