Zadanie pre územný plán obce Slovenské Pravno – návrh.

Zverejnené
19. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. decembra 2022 − 18. januára 2023
Kategória

Prílohy