Preskočiť na obsah

VZN č. 8-2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení