Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce a o spôsobe náhradného zásobovania vodou