Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2013 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a osobné náklady na žiaka školského klubu detí, stravníka v školskej jedálni,