Preskočiť na obsah

VZN č. 18-2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Slovenské Pravno