VZN č. 16-2018 ktorým sa upravuje čistenie a údržba verejných priestranstiev, ochrana verejného poriadku a životného prostredia na území obce

Zverejnené
30. júna 2018
Kategória

Prílohy