Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach a ochrane spotrebiteľa