Výsledky hlasovania v obci Slovenské Pravno vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022

Zverejnené
31. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2022 − 7. novembra 2022
Kategória

Prílohy