„Územný plán obce Slovenské Pravno “ – rozposlanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

Zverejnené
31. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2023 − 10. februára 2023
Kategória

Prílohy