Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SLOVENSKÉ PRAVNO – KANALIZÁCIA

Zverejnené
4. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2022 − 19. januára 2022
Kategória

Prílohy