Róbert Snovák -oznam o uložení zásielky

Zverejnené
22. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. apríla 2022 − 6. mája 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy