Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
30. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2022 − 14. apríla 2022
Kategória

Prílohy