Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

Zverejnené
2. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

Prílohy