Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
16. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy