Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
10. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. augusta 2022 − 25. augusta 2022
Kategória

Prílohy