Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín-parc. č. C-KN 448 v k. ú. Slovenské Pravno