Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín-parc. č. C-KN 448 v k. ú. Slovenské Pravno

Zverejnené
31. októbra 2018
Kategória

Prílohy