Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 5. mája 2023
Kategória

Prílohy