Oznámenie o uložení zásielky – Ján Lajka, nar. 1974

Zverejnené
18. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. januára 2022 − 1. februára 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy