Návrh Záverečný účet Obce Slovenské Pravno za rok 2021

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2022 − 23. júna 2022
Kategória

Prílohy