Návrh VZN 18-2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Slovenské Pravno

Zverejnené
30. novembra 2018
Kategória

Prílohy