Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2023-2025

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy