Informácia pre voliča pre voľby samosprávy 2022

Zverejnené
20. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy