VZN č.12-2016 – o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce Slovenské Pravno

Zverejnené
31. augusta 2018
Kategória

Prílohy