Oznámenie o začatí obstarávania „Územného plánu obce Slovenské Pravno“

Zverejnené
10. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. júna 2022 − 18. júla 2022
Kategória

Prílohy