Dodatok č. 6 k prílohe č. 2 k VZN č. 8

Zverejnené
9. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Prílohy