Zapálenie 1. adventnej sviečky.

Zverejnené 23. novembra 2022.
Bez úpravy .