Vyhlásenie humanitárnej pomoci Ukrajine

Zverejnené 23. marca 2022.
Bez úpravy .